fbpx
image 2 parteneriat

Regulamentul Campaniei ”Lansare Napolact BIO în comunitatea LaPrimulBebe”

Perioada Campaniei: 20.06-19.07.2018

Art. 1 – Organizatorul

1.1 Organizatorul Campaniei ”Lansare Napolact BIO în comunitatea LaPrimulBebe” este Comunitatea LaPrimulBebe, („Organizatorul”) în parteneriat cu GMP PR.

1.2 Campania se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți participanții.

1.3 Prin participarea la această Campanie, se prezumă cunoașterea Regulamentului și acordul participantului. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.

Art. 2 – Durata, locul și modul de desfășurare a Campaniei

2.1. Campania este organizată și desfășurată în comunitățile LaPrimulBebe din următoarele orașe: București, Cluj, Galați și Brăila, Brașov, Iași, Sibiu, Constanța, Timișoara, Buzău pe grupurile de Facebook ale comunităților deținute de Organizator.

2.2. Durata Campaniei: 20.06-19.07.2018, astfel:

– Postare teaser (postarea 1) – miercuri 20 Iunie

– Postare concurs (postarea 2) – vineri 22 Iunie, ora 10:00

– Tragere la sorți și desemnare câștigători – marți 26 iunie, după ora 10:00

– Verificarea finală a adreselor – luni 2 iulie. O eventuală extragere suplimentară (cu deadline completare adrese pentru joi 5 iulie)

– Trimitere date livrare către Napolact & postare text trimitere premii (postarea 3) – joi 5 iulie

– Deadline livrare premii de către Napolact – joi 19 iulie

2.3. Postarea concurs va avea 2 componente:

– o componentă de apreciere pentru implicarea în activitatea comunității locale – și jumătate dintre câștigătoare vor fi desemnate de către Asociația LaPrimulBebe pe baza implicării lor.

– o componentă de concurs, al cărui mecanism va fi explicat în art. 7.

2.4. Postarea concurs va începe la data de 22.06.2018, ora 10.00 și va dura până la data de 26.06.2018, ora 09.59.

Art. 3 – Regulamentul Concursului

3.1. Regulamentul Concursului este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, odată cu postarea Concursului, pe site-ul LaPrimulBebe.

3.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului comunităților online administrate de Comunitatea LaPrimulBebe, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Art. 4 – Dreptul de participare la Concurs

4.1. Se pot înscrie în vederea participării la concurs numai persoanele fizice („Participanții”) cu domiciliul sau reşedința în România, și care, la data înscrierii, au împlinit vârsta de 18 ani.

4.2. Se pot înscrie în vederea participării membrii comunității în care se desfășoară concursul.

4.3. Nu pot participa la concurs următoarele categorii de persoane:

– angajații Organizatorului;

– angajații oricăror companii implicate în realizarea oricăror activități legate de organizarea și desfăsurarea campaniei

– De asemenea, rudele angajaților mentionați mai sus (respectiv copii/pãrinți, frați/surori, soț/soție) nu au dreptul de a participa la Concurs.

– membrele comunității care au fost desemnate câștigătoare pe criteriul implicării în activitatea comunității.

Art. 5 – Premiile Campaniei

5.1. În cadrul concursului poate fi acordat, conform mecanismului descris la Art. 7 de mai jos, următorul premiu: 1 geantă frigorifică împreună + o selecție de iaurturi Napolact BIO pentru degustare per câștigător.

Câştigãtorul premiului nu poate opta pentru primirea contravalorii premiului în bani sau în alte obiecte și nici nu poate solicita modificarea caracteristicilor de orice fel ale premiului.

Art. 6 – Premierea

6.1. Premierea câștigătoarelor se va face după următorul mod:

București – 20 premii in total: 10 pentru activitate + 10 prin tragere la sorți

Cluj – 10 premii in total: 5 pentru activitate + 5 prin tragere la sorți

Galați și Brăila – 10 premii in total: 5 pentru activitate + 5 prin tragere la sorți

Brașov – 10 premii in total: 5 pentru activitate + 5 prin tragere la sorți

Iași – 10 premii in total: 5 pentru activitate + 5 prin tragere la sorți

Sibiu – 10 premii in total: 5 pentru activitate + 5 prin tragere la sorți

Constanța – 10 premii in total: 5 pentru activitate + 5 prin tragere la sorți

Timișoara – 10 premii in total: 5 pentru activitate + 5 prin tragere la sorți

Buzău – 10 premii in total: 5 pentru activitate + 5 prin tragere la sorți.

6.2. Câștigătoarele după principiul implicării în activitate vor fi desemnate de către Asociația LaPrimulBebe și menționate direct în cadrul postării concurs.

6.3. Câștigătoarele prin concurs vor fi desemnate prin tragere la sorți.

Art. 7 – Mecanismul desfãşurãrii Concursului și Premierea

7.1. Condiții privind înscrierea valabilă in Concurs.

Pentru înscrierea valabilă în vederea participării în Concurs este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

(1) Participantul trebuie sa aibă drept de participare în campanie, potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;

(2) Înscrierea se va face exclusiv în perioada Concursului menţionată la Art. 2.4 de mai sus;

(3) Participantul trebuie să fie membru al comunității LaPrimulBebe

(4) Pentru a se înscrie în concurs, Participantul trebuie să lase un comentariu la postarea care anunţă  concursul, în care sã răspundă întrebării din postare (despre combinațiile în care mamele oferă iaurt copiilor).

(5) Vor fi validate numai răspunsurile la întrebarea concursului (nu comentarii adiacente sau de ridicarea vizibilității postării)

(6) Va fi validat un singur comentariu/participant.

(7) Respectând paşii de mai sus, Participanţii vor intra automat în tragerea la sorţi.

(8) Organizatorul îşi rezervã dreptul de a şterge toate comentariile care:

– nu respectã condiţiile impuse de legislaţia în vigoare sau care sunt ilegale, periculoase, maliţioase, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare, defãimãtoare, rasiste sau xenofobe, comentariile ce constituie o încãlcare a dreptului de autor şi nici comentariile care ar putea fi considerate ca instigare la acte ilegale; comentariile prin care se instigã la discriminare pe bazã de rasã sau origine etnicã, religie, dizabilitãţi, vârsta sau orientare sexualã, cu caracter umilitor sau înjositor pentru aceste categorii.

– nu respectă regulamentul Comunității LaPrimulBebe.

7.2. Desemnarea câștigătorilor

Premiile se vor acorda prin tragere la sorți electronică, din toți participanții care au îndeplinit condițiile stipulate în prezentul Regulament. Extragerea se va face după ora de încheiere a concursului sub forma unei filmări de extragere cu ajutorul random.org ce va fi pus în comentariu la postarea de concurs.

Pe durata campaniei, un participant poate câștiga maxim un premiu.

7.3. Validarea câștigurilor. Publicarea câștigătorilor.

(1) Ulterior desemnării câștigătorilor concursului, participanții desemnați câștigători vor primi acces la un link de formular google, postat odată cu video-ul ce desemnează câștigătorii, unde aceștia trebuie să își completeze datele de livrare. Termenul limită de completare a formularului va fi de 4 zile de la postarea video-ului cu câștigătorii.

(2) Dacă datele de livrare nu sunt completate până la data limită (indiferent dacă este vorba de castigătoare ale concursului sau câștigătoare pe baza activității), se va mai face o extragere pentru premiile rămase nealocate. Noile câștigătoare vor avea la dispoziție maxim 3 zile pentru a completa în formular datele de livrare.

(3) Adresele se vor trimite către partener, urmând ca echipa LaPrimulBebe să anunțe printr-o postare separată în momentul în care premiile au plecat către mame (termenul de livrare asumat de partener este de 2 săptămâni de la data anunțului).

7.4. Intrarea în posesia premiilor

7.5. Partenerul va trimite premiile către câștigători în termen de maxim 2 săptămâni de la data anunțării în comunitate de către Asociația LaPrimulBebe.

Art 8 – Limitarea răspunderii

8.1. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a campaniei, abuz sau orice alte acțiuni care ar putea afecta imaginea acestei campanii.

8.2. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru comentariile postate în afara perioadei campaniei din fiecare comunitate.

(1)  Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui câștigător de a intra în posesia premiului dorit;

(2) Organizatorul nu va fi responsabil pentru întârzierile în livrarea/înmânarea premiilor cauzate de întârzieri în prestarea serviciilor de către furnizorii acestuia, de servicii poștale etc;

Art. 9 – Conformitate cu GDPR
În cadrul campaniei se vor colecta date cu caracter personal numai de la câștigători și numai datele strict necesare livrării premiilor. Datele solicitate vor fi: Nume, Prenume, Nume Facebook, comunitatea în care a câștigat premiul, adresa livrare, oraș, județ, cod poștal, număr telefon. Datele colectate în formularul google vor fi transmise partenerului pentru a putea livra premiile. Ulterior livrării premiilor datele câștigătorilor vor fi șterse și nu vor mai fi utilizate în niciun fel de către partener sau de către organizator. Livrarea premiilor este parte componenta din această campanie, participanții având două opțiuni cu privire la oferirea datelor cu caracter personal :
1) Să le completeze în formular și să fie de acord să fie utilizate în scopul menționat în acest articol
2) Să nu le completeze, deci să nu poată intra în posesia premiului, caz în care se va aplica articolul 7.3.2, extragându-se noi câștigători pentru premiile rămase nealocate.

Art. 10 – Încetarea / Întreruperea Campaniei. Forță majoră

Concursul poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a asigura desfășurarea în bune condiții a Campaniei. Forță majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.