1. DEFINIȚII

1.1 Site-ul www.laprimulbebe.ro se află în folosința Asociației la Primul Bebe, cu sediul în str. Glădiței, nr 42, ap 1506, sector 4, București, CUI 33915611, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de la Judecătoria Sectorului 4 București sub nr. 103/15.12.2014 (“Asociația”). Asociația are drept exclusiv de proprietate intelectuală asupra conținutului Site-ului, prin contract de licență de la Comunitatea LaPrimulBebe SRL, fiind denumită în continuare deținătorul Site-ului.

1.2 Prin accesul, navigarea și, în general, folosirea site-ului www.laprimulbebe.ro (“Site-ul”), dumneavoastră (“Utilizatorul”) sunteți de acord cu acește termene și aceste condiții de folosire a acestuia. În plus, prin folosirea metodei de plată online, sunteți de acord cu termenele și condițiile de mai jos, aplicate exclusiv în cazul plăților efectuate online. Termenele și condițiile se aplică și materialelor video de care dumneavoastră beneficiați prin intermediul Site-ului („Materialele Video”).

1.3 Prin intermediul site-ului, deținătorul acestuia, în calitate de vânzător, asigură prezentarea activității asociației și asigură utilizatorilor ce accesează Site-ul posibilitatea de a avea access la variate materiale video, printr-o plată de minim 49 lei, care sunt create și popularizate de către Asociație. Următorii termeni vor fi definiți după cum urmează:

1.4 Utilizator – orice persoană fizică ce acceseaza Site-ul in vederea informării și consultării activității asociației și a materialelor acesteia, indiferent daca optează sau nu pentru accesul la vreun produs/serviciu;

1.5 Client – orice persoană care acceseaza Site-ul și efectuează o plată, accesând produse/servicii.

1.6 Cont – secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Utilizatorului să acceseze anumite secțiuni ale site-ului și anumite materiale;

1.7 Produse, bunuri și servicii – orice produs, bun sau serviciu promovat de către deținătorul site-ului și oferit prin intermediul acestuia;

1.9 Conținut – toate informațiile publicate pe Site care pot fi vizualizate / accesate prin utilizarea unui echipament  electronic.

 1. ÎNREGISTRAREA UTILIZATORULUI

2.1 Pentru a putea face o plată, pentru a accesa materiale informative, foto și/sau video, Utilizatorul se va înregistra pe Site. În acest sens vă obligaţi și garantaţi că furnizaţi date reale, exacte și complete, astfel cum se solicită prin formularul de înregistrare (nume, prenume, adresă de email, număr de telefon, adresă de domiciliu).

2.2 Deținatorul Site-ului își rezervă dreptul (nu și obligaţia) de a verifica autenticitatea datelor de înregistrare ale Utilizatorilor referitoare la existenţa acestora.

2.3 Prin accesarea Site-ului și a serviciilor puse la dispoziţie, utilizatorul garantează că oferă deținatorului Site-ului date corecte fiind unicul responsabil pentru informaţiile furnizate.

 1. ÎNREGISTRAREA ȘI CONFIRMAREA UNEI PLĂȚI

3.1 Un utilizator poate decide să plaseze o comandă pe site, acțiune în urma căreia se va genera automat factura fiscală emisă de Comunitatea LaPrimulBebe SRL, ce va fi trimisă prin e-mail.

3.2 Ca urmare a plății, deținătorii site-ului vor prezenta Utilizatorului informații privind produsele/serviciile/materialele audio-video disponibile pe site-ul Asociației.

3.3 Prin plasarea unei plăți prin intermediul site-ului, utilizatorul acceptă comunicarea de către deținătorul site-ului prin e-mail a datelor/informațiilor absolut necesare procesării acesteia.

3.4 În urma plasării unei plăți pe Site se vor transmite între părți:

– informații și acces pentru bunurile/serviciile, activitatea Asociației;

– mențiuni clare cu privire la datele Utilizatorului precum și alte mențiuni speciale.

3.5 O acțiune de plată realizată pe site poate fi anulată de către deținătorul site-ului în urma unei notificari adresate Utilizatorlului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

  1. neacceptarea de către banca emitentă a cardului utilizatorului, a tranzacției pentru plată online;
  2. invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri în cazul plăților online;
  3. datele furnizate de către utilizator în cadrul formularului de pe Site sunt incomplete și/sau incorecte.
 1. SCRIEREA ȘI ACCESUL LA MATERIALELE VIDEO

4.1 Materialele Video vă sunt oferite sub licență pentru o durată de 14 zile de la data comenzii, și nu vândute. Această licență nu vă dă dreptul de a modifica, de a distribui gratuit sau revinde Materialele Video în niciun mod (inclusiv prin partajarea informațiilor contului cu un cumpărător / distribuirea acestora către terți sau pe alte site-uri).

4.2 Astfel, Asociația vă acordă dumneavoastră o licență limitată, neexclusivă, netransferabilă pentru accesarea și vizualizarea Materialelor Video pentru care ați plătit toate sumele indicate, exclusiv în scopuri personale, necomerciale, educaționale, în conformitate cu prezentele Termene. Orice alte utilizări sunt interzise în mod expres. Nu aveți dreptul de a descărca, reproduce, redistribui, transmite, cesiona, vinde, difuza, închiria, partaja, împrumuta, modifica, adapta, edita, crea lucrări derivate, sublicenția, transfera sau utiliza în orice alt mod orice Material Video.

 1. PLATĂ

5.1 Sunteți de acord ca în cazul plasării unei plăți pe site, în sistem online, ne autorizați să retragem sumele aferente de pe cardul dvs. de debit sau credit. Plățile se fac prin serviciul de procesare plăți online oferit de PayU. Termenele prezente se completează în ceea ce privește procesarea plăților online cu termenele publicate pe site-ul operatorului de Plăți PayU.

5.2 Plata pentru produsele cumpărate prin intermediul site-ului se face către Comunitatea La Primul Bebe SRL.

5.3 Pentru procesarea plății nu se va percepe nicio taxă suplimentară.

5.4 Dacă tranzacția prin card a fost reușită, următorul ecran vă mulțumește pentru plata efectuată și vă oferă informațiile relevante pentru această operațiune. Aceste informații le veți primi de asemenea prin e-mail.

5.5 Plata cu cardul va apărea pe extrasul de cont cu numele Comunitatea La Primul Bebe SRL.

5.6 Atunci când efectuați o plată, sunteți de acord să nu utilizați o metodă de plată nevalidă sau neautorizată.

 1. ACORD

6.1 Utilizatorul este de acord ca, prin înregistrarea, accesarea sau utilizarea Site-ului și plasarea unei comenzi, va încheia un contract cu efecte juridice cu Asociația. Dacă nu sunteți de acord cu prezentele Termene, vă rugăm să nu vă înregistrați, accesați sau utilizați în alt mod Site-ul sau Materialele Video.

6.2 Prezentele Termene (inclusiv orice acorduri și politici menționate în acestea) constituie întregul acord între Utilizator și Asociație.

6.3 În cazul în care se constată că orice parte a prezentelor Termene este nevalidă sau neaplicabilă conform legii, atunci respectiva prevedere va fi considerată înlocuită de o prevedere validă și executorie care acoperă cât mai mult din intenția prevederii inițiale, iar restul prezentelor Termene vor continua să rămână în vigoare.

6.4 Chiar dacă Asociația întârzie exercitarea drepturilor noastre sau nu își exercită un anumit drept, acest lucru nu înseamnă că Asociația a renunțat la drepturile sale în baza prezentelor Termene, aceasta putând decide să le aplice în viitor.

 1. RĂSPUNDERE

7.1 Este posibil ca platforma noastră să nu funcționeze într-un anumit moment, fie din motive de operațiuni de întreținere planificate sau dacă Site-ul întâmpină probleme. De asemenea, se poate întâmpla să întâmpinăm probleme de securitate. Acestea sunt doar exemple. Utilizatorul acceptă că nu va recurge la niciun fel de acțiune împotriva Asociației în niciunul din aceste tipuri de situații în care lucrurile nu se derulează cum ar trebui.

7.2 Astfel, Materialele Video și conținutul acestora sunt furnizate așa cum sunt și în funcție de disponibilitate („as is” și „as available”). Asociația nu declară și nu garantează caracterul adecvat, fiabilitatea, disponibilitatea, oportunitatea, securitatea, lipsa de erori sau exactitatea Materialelor Video sau conținutului acestora și refuză în mod expres orice garanții sau condiții (exprese sau implicite), inclusiv garanții implicite de vandabilitate, adecvare pentru un anumit scop, titlu și neîncălcare. Asociația nu garantează că veți obține rezultate specifice în urma utilizării Materialelor Video. Utilizarea de către dvs. a Materialelor Video (inclusiv orice conținut) este în întregime pe propria dvs. răspundere.

7.3 Informațiile conținute în sau puse la dispoziție în Materialele Video nu pot înlocui sau substitui serviciile profesioniștilor instruiți în orice domeniu, inclusiv, dar nu limitat la: aspectele financiare, medicale, psihologice, juridice etc. Utilizatorul ar trebui să consulte un medic în mod regulat, în toate aspectele legate de sănătatea fizică sau psihică a copiilor, în special cu privire la orice simptome care ar putea necesita diagnostic sau ingrijire medicală. Noi și licențiatorii sau furnizorii noștri nu fac nicio declarație sau garanție cu privire la orice tratament, acțiune, sau aplicarea de medicamente sau un preparat de catre orice persoană ca urmare a informațiilor oferite sau furnizate în cadrul sau prin intermediul Site-ului sau Materialelor Video.

7.4 Nici noi, nici partenerii noștri, sau oricare dintre partenerii noștri afiliați, nu va fi răspunzător pentru orice daune directe, indirecte, speciale, exemplare sau de altă natură care ar putea să rezulte, indiferent că sunt pierderi economice, vătămare, boală sau moarte. Sunteți singurul responsabil și răspunzător pentru deciziile, acțiunile și rezultatele în viață, și prin utilizarea de către dvs. a Site-ului sau Materialelor Video, sunteți de acord și răspunzător pentru orice astfel de decizii, acțiuni sau rezultate, în orice moment, în orice împrejurare.

 1. POLITICA DE RETUR

8.1. Conform art. 16 lit. f din OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor: ”Sunt exceptate de la dreptul de retragere: i) furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare.”

8.2. Materialele Video LaPrimulBebe reprezintă info produse (conținut software), care conform prevederilor legale nu pot fi supuse returnării.

 1. CESIUNE

9.1 Nu puteți cesiona sau transfera prezentele Termene (sau drepturile și/sau licențele acordate în baza acestora). De exemplu, dacă v-ați înregistrat pe Site cu un cont, contul dvs. nu poate fi transferat unui terț. Sunteți de acord că contul dvs., împreună cu toate drepturile legate de acesta, sunt netransferabile.

9.2 Asociația poate cesiona prezentele Termene (sau drepturile și licențele acordate în baza acestora) unei alte persoane juridice sau fizice, fără restricții. Nicio prevedere a prezentelor Termene nu conferă niciun drept, beneficiu sau reparație niciunei terțe persoane juridice sau fizice.

 1. ACTUALIZAREA PREZENTELOR TERMENE

10.1 Putem actualiza periodic prezentele Termene, pentru a clarifica practicile noastre sau pentru a reflecta practici noi sau diferite, iar Asociația își rezervă dreptul, la latitudinea acesteia, de a modifica și/sau de a efectua în orice moment modificări ale Termenelor. Dacă efectuăm orice schimbare materială, vă vom înștiința folosind mijloace evidente, cum ar fi prin notificare prin e-mail, trimisă la adresa de e-mail specificată în contul dvs. sau prin postarea unui anunț prin intermediul Site-ului. Modificările vor intra în vigoare în ziua în care sunt transmise/postate, cu excepția cazului în care se specifică altfel.

10.2 Continuarea utilizării de către dvs. a Serviciilor noastre după efectuarea modificărilor va însemna acordul dumneavoastră față de aceste modificări. Orice Termene revizuite vor înlocui toate Termenele anterioare.

 1. CUM PUTEM FI CONTACTAȚI

10.1 Cea mai bună metodă de a intra în legătură cu noi este de a contacta echipa LaPrimulBebe la adresa de e-mail contact@laprimulbebe.ro. Am vrea să auzim întrebările, preocupările și feedback-ul dvs. despre Materialele Video și/sau Site.

 1. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

12.1 Utilizatorul declară în mod expres că a luat la cunoștinţă de faptul că toată creația grafică și conținutul Site-ului sunt proprietatea Asociației La Primul Bebe. Fac excepție informaţiile și elementele grafice înregistrate de Utilizatori, precum și semnele grafice aparținând altor entități.

12.2 Utilizatorul acceptă că orice software folosit în legatură cu serviciile oferite de Site conţine informaţii confidenţiale și aflate sub drept de proprietate, fiind protejate de legile privind dreptul de proprietate intelectuală, industrială și alte legi aplicabile.

12.3 Utilizatorul se obligă să nu reproducă, să nu copieze, să nu vândă sau să exploateze serviciile, informaţiile și/sau materialele audio-video la care are acces ca urmare a utilizării acestui Site, în parte sau complet.

12.4 Utilizatorului îi este interzisă modificarea, închirierea, cedarea, împrumutul, vânzarea, distribuţia sau crearea unor materiale derivate bazate pe serviciile sau programele folosite în cadrul Site-ului.

12.5 Acest Conţinut nu poate fi descărcat, copiat, reprodus, distribuit, transmis, difuzat, afișat, vândut, licenţiat sau exploatat în alt fel și în niciun alt scop, fără acordul prealabil scris al Asociației.

 1. DISCLAIMER

Specialiștii prezenți în Materialele Video/Evenimentele La Primul Bebe nu țin loc de medic sau psiholog.

În acest sens, prin intermediul Materialelor Video/Evenimentelor LaPrimulBebe, aceștia nu sunt în măsură să trateze boli, să prescrie medicamente sau să țină loc de terapie. Rolul lor este să ofere cele mai bune informații și sfaturi din experiența lor profesională.

Rezultatul programului ar putea fi ca tu, împreună cu familia ta, să fiți pregătiți și informați pentru primii ani de viață ai copilului. Însă, nici noi, nici specialiștii din Materialele Video/Evenimente, nu putem garanta acest lucru. Depinde foarte mult de implicarea fiecărui părinte și aplicarea în mod corect a informațiilor oferite în program dar mai ales de adaptarea lor la propriul context.

Decizia de a urma sfaturile și tehnicile prezentate de către autori îți aparține în totalitate, la fel și gradul de implicare din partea ta.

Accesarea Materialelor Video/Evenimentelor LaPrimulBebe implică luarea la cunoștință a factorilor de mai sus prezentați și acordul tău cu aceste termene.

 1. NOTIFICĂRI ȘI COMUNICĂRI

Notificările/comunicările adresate utilizatorilor vor fi făcute pe cale electronică, prin e-mail. Deținătorul site-ului poate face notificări privind schimbarea Termenelor și condițiilor sau alte chestiuni prin afișarea de înștiinţări către utilizatori în mod general, pe Site.

 1. FORŢA MAJORĂ

Deținătorul site-ului nu are obligația de a se conforma obligaţiilor prevăzute în Termene și condiții, ca urmare a unei cauze aflate în afara controlului său, incluzând dar nelimitându-se la evenimente fortuite, alte acţiuni/inacţiuni de care administratorii Site-ului nu sunt responsabili.

 1. LEGEA APLICABILĂ

Prin accesarea acestui site, Utilizatorul accepta că orice dispută este guvernată și interpretată în concordanţă cu legile române, iar Utilizatorul admite să se supună jurisdicţiei exclusive a instanţelor judecătorești române competente.

Asociația nu oferă garanţia că conţinutul acestui site se supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuală) altor ţări în afara României.

 1. CLAUZE FINALE 

Termenele și condițiile reprezintă acordul părţilor și reglementează accesul de catre Utilizator a serviciilor site-ului.

În cazul în care, ulterior lansării Site-ului, vor fi implementate servicii suplimentare puse la dispoziţie pe Site, aceste servicii vor fi supuse acelorași reguli și condiţii cuprinse în prezentele clauze, în cazul în care acestea nu vor beneficia de condiţii distincte de prezentele.

Prin accesarea și înscrierea datelor dvs. pe acest Site acceptaţi termenele și condiţiile de mai sus, acestea au valoarea unui contract, acceptat în mod tacit, între utilizator și deținatorul Site-ului. În cazul în care nu doriţi să fiţi oblilgați și să respectaţi regulile descrise mai sus, vă rugăm să nu folosiţi serviciile puse la dispoziţie de acest Site.