Campanie Wishlist Carrefour

Regulamentul Campanie Wishlist Carrefour – LaPrimulBebe

Câștigă 12 vouchere de cumpărături pentru produse de puericultură și haine bebeluși în valoare de 500 de ron fiecare, oferite de Comunitatea LaPrimulBebe, în parteneriat cu Carrefour România.

Perioada campaniei: 18.07.2017 -31.01.2017

Art. 1 – Organizatorul

1.1 Organizatorul campaniei (“Campania  WISHLIST Carrefour – LaPrimul Bebe – Câștigă 12 vouchere de cumpărături in valoare de 500 de ron fiecare pentru produse de puericultură și haine bebeluși, este Comunitatea LaPrimul Bebe, („Organizatorul”) în parteneriat cu CARREFOUR ROMÂNIA S.A

1.2 Campania se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți participanții.

1.3 Prin participarea la această campanie, se prezumă cunoașterea Regulamentului și acordul participantului. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.

Art. 2-Durata și locul de desfășurare a Concursului

2.1. Concursul este organizat și desfășurat pe în comunitățile LaPrimulBebe din următoarele orașe: București, Cluj-Napoca, Galați&Brăila, Brașov, Iași, Ploiești, pe grupurile de Facebook a comunităților deținute de Organizator astfel:

Iulie 2017 – București și Cluj – 2 vouchere

August 2017 – Brașov și Iași – 2 vouchere

Septembrie 2017 – Ploiești și Galați&Brăila – 2 vouchere

Octombrie 2017 – București și Cluj – 2 vouchere

Noiembrie 2017 – Brașov și Iași – 2 vouchere

Decembrie 2017 – Ploiești și Galați&Brăila – 2 vouchere

Ianuarie 2017 – Sibiu și Timișoara – 2 vouchere

2.2. Campania va începe la data de 18 iulie 2017, ora 09:00:01 și va dura până la data de 31 Ianuarie 2018, ora 23:00:01.

Art. 3 – Regulamentul Campaniei

3.1. Regulamentul Campaniei este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a Concursului, în oricare dintre următoarele modalitați:

- pe site-ul LaPrimulBebe

3.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului comunităților online administrate de Comunitatea LaPrimulBebe, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Art. 4 – Dreptul de participare

4.1. Se pot înscrie în vederea participării la campanie numai persoanele fizice („Participanții”) cu domiciliul sau reşedința în România, și care, la data înscrierii, au împlinit vârsta de 18 ani.

4.2. Nu pot participa la campanie urmãtoarele categorii de persoane:

- angajații Organizatorului;

- angajații oricăror companii implicate în realizarea oricăror activități legate de organizarea și desfăsurarea campaniei

- De asemenea, rudele angajaților mentionați mai sus (respectiv copii/pãrinți, frați/surori, soț/soție) nu au dreptul de a participa la Concurs.

Art. 5 – Premiile Campaniei

5.1. În cadrul campaniei poate fi acordat, conform mecanismului descris la Art. 6 de mai jos, urmãtorul premiu: 12 vouchere în valoare de 500 ron fiecare.

5.2. Descriere premii:

12 vouchere de cumparaturi in valoare de 500 de RON fiecare

Aceste vouchere pot fi utilizate exclusiv de membrele comunității LaPrimulBebe pentru a achiziționa din magazinele partenerului, Carrefour România, produse de puericultură și haine pentru bebeluși. Câştigãtorul premiului nu poate opta pentru primirea contravalorii premiului în bani sau în alte obiecte și nici nu poate solicita modificarea caracteristicilor de orice fel ale premiului.

Art. 6 – Mecanismul desfãşurãrii Campaniei

6.1. Condiții privind înscrierea valabilă in Campanie

Pentru înscrierea valabilă în vederea participării în Campanie este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

(1) Participantul trebuie sa aibă drept de participare în campanie, potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;

(2) Înscrierea se va face exclusiv în perioada Campaniei menţionată la Art. 2.2 de mai sus;

(3) Participantul trebuie să fie membru al comunității LaPrimulBebe

(4) Lunar, pe comunitățile menționate în art. 2, 2.1, reprezentanții comunității LaPrimulBebe vor posta o poză și un anunț care va anunţa Campania. Pentru a se înscrie în campanie, Participantul trebuie să lase un comentariu la postarea care anunţã  campania, în care sã menţioneze ceproduse și-ar dori să își cumpere de la Carrefour, de la raioanele cu produse de puericultură și haine de bebeluși.  Campania din fiecare comunitate menționată în Art 2, 2.1. se desfășoară pe parcursul a șapte zile, iar în a 8 zi fiind anunțați câștigătorii prin tragere la sorți prin random.org, printr-o postare live. Campania integrală se desfășoară pe o perioadă de 7 luni și cuprinde 12 mini-campanii.

(5) Respectând paşii de mai sus, Participanţii vor intra automat în tragerea la sorţi pentru unul din cele 12 premii acordate, un participant se poate înscrie de mai multe ori în campanie, însã nu poate câştiga decât un singur voucher.

(6) Organizatorul îşi rezervã dreptul de a şterge toate comentariile care:

nu respectã condiţiile impuse de legislaţia în materie sau care sunt ilegale, periculoase, maliţioase, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare, defãimãtoare, rasiste sau xenofobe, comentariile ce constituie o încãlcare a dreptului de autor şi nici comentariile care ar putea fi considerate ca instigare la acte ilegale; comentariile prin care se instigã la discriminare pe bazã de rasã sau origine etnicã, religie, dizabilitãţi, vârsta sau orientare sexualã, cu caracter umilitor sau înjositor pentru aceste categorii.

nu respectă regulamentul Comunității LaPrimulBebe.

6.2. Desemnarea câștigătorilor

Premiile se vor acorda prin tragere la sorți electronică, din toți participanții care au îndeplinit condițiile stipulate în prezentul Regulament. Tragerea la sorți, va fi efectuată de către Organizator prin platforma random. org, printr-o postare live în care vor fi introduse toate numele persoanelor înscrise în campanie și care respectă regulamentul. Pe durata campaniei, un participant poate câștiga maxim un premiu.

6.3. Validarea câștigurilor. Publicarea câștigătorilor.

(1) Ulterior desemnării câștigătorilor campaniei, participanții desemnați câștigători vor fi contactați de către Organizator prin mesaj privat pe pagina acestuia de Facebook , în primele 2 zile lucrătoare de la momentul finalizări tragerii la sorți pentru solicitarea adreselor fizice la care vor fi trimise voucherele. În cazul în care câștigătorul nu răspunde în maximum 48 de h de la trimiterea solicitării din partea Organizatorului, procedura de acordare a voucherului va fi reluată cu celelalte persoane înscrise în campanie.

6.4. Intrarea în posesia premiilor

6.4.1 Câştigătorii premiilor se vor prezenta la sediul hipermarket-ului Carrefour unde și-au exprimat dorința de a face cumpărăturile cu voucherele primite din partea Organizatorului, la Biroul Recepţie Clienţi, în termen de cel mult 3 săptămâni după ce a avut loc extragerea premiilor.

6.4.3 Neprezentarea câştigătorului voucherului, în vederea achiziționării produselor de la raioanele de puericultură și de haine pentru bebeluși în termenele prevăzute mai sus, atrage decăderea acestuia din toate drepturile.

Art 7 – Limitarea răspunderii

7.1. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a campaniei, abuz sau orice alte acțiuni care ar putea afecta imaginea acestei campanii.

7.2. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru comentariile postate în afară perioadei campaniei din fiecare comunitate

(1)  Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui câștigător de a intra în posesia premiului dorit;

(2) Organizatorul nu va fi responsabil pentru întârzierile în livrarea/înmânarea premiilor cauzate de întârzieri în prestarea serviciilor de către furnizorii acestuia, de servicii poștale etc;

Art. 8 – Încetarea / Întreruperea Campaniei. Forță majoră

Concursul poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute în cazul producerii unui evenimentbce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a asigura desfășurarea în bune condiții a Campaniei. Forță majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

2 comments

  1. Intrebare. Daca eu am nevoie de hainute de copil 2ani si 6 ani , nu pot achizitiona cu voucherul? Doar de bebelusi ?

  2. Voucherul este valabil pentru produsele achiziționate de la raioanele de puericultură și textile.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


+ 7 = fourteen

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>